Letní tábor Chrudimka
Autor: Bohumil Cinka <>, Téma: Hříběcí bouda, Babylon, Chrudimka, Skochovice, Vydáno dne: 01. 08. 2004



(REV.20140130)

Ná? letní tábor Chrudimka se nachází asi 1 km od obce Trhová Kamenice na rozhraní ?elezných hor a CHKO ?ďárské vrchy. Je tam opravdu krásná lesnatá krajina, kterou zatím člověk je?tě příli? nezničil. Proto se sna?íme děti na na?em táboře vést k poznávání a ochraně přírody, naučit je tábornickým dovednostem a zásadám pobytu v přírodě. Celkové zaměření tábora je turisticko poznávací.

O děti se stará zku?ený tým vedoucích a zdravotní dohled zaji??ují profesionální zdravotníci.

Jsme rádi, ?e se na ná? tábor mnoho dětí rádo vrací opakovaně a dokonce mnozí vedoucí či praktikanti jsou vlastně na?imi „odchovanci”. Na obou turnusech probíhá celotáborová hra, která děti motivuje k aktivitě během celého pobytu. Mimo to jsou samozřejmě připraveny i dal?í programy, jako např. olympiáda, pou?, diskotéka a mnoho dal?ích - ale v?e přece nemů?eme vyzradit dopředu, musí být také nějaké překvápko. V případě dobrého počasí se děti účastní i několikadenního putování a táboření ve stanech.

Děti jsou ubytovány převá?ně v chatičkách typu MDU, nejmen?í ve velkých srubech a nejstar?í ve stanech s podsadami.

Stravování je zaji?těno celodenní, mo?nost přídavků a celodenní konzumace nápojů je samozřejmostí.

Ná? tábor má rovně? své samostatné webové stránky, které najdete na adrese www.ldtchrudimka.cz. Prostřednictvím těchto stránek se mů?ete na tábor i přímo přihlásit.

Závěrem se podívejte na dva snímky Chrudimky.