RSS zpravodajství
Autor: administrátor <admin(at)oszdepopraha.czweb.org>, Téma: Administrace, Vydáno dne: 20. 08. 2005Mo?ná jste někdy sly?eli zkratky RSS (Really Simple Syndication) anebo RDF (Resource Description Framework). O co jde? Jsou to poměrně staré technologie, primárně určené k předávání obsahu internetových zdrojů, typicky webových stránek, mezi sebou. Pak je mo?né na stránce jedné přehledně zobrazit aktuální obsah stránky druhé bez nutnosti náv?těvy druhého webu. Nicméně existuje je?tě jeden aspekt, proč by nás měla RSS technologie více zajímat.

Existují informační servery (stejně jako ten ná?), které umo?ňují provozování takzvané Info slu?by (newsletters). Tato slu?ba umí poslat informační mail v případě, byl-li web nějak aktualizován. S tím je v?ak spojena nutnost registrace a ne ka?dý náv?těvník je ochotný poskytnout své osobní údaje, by? v minimální míře. RSS je pak nejlep?í alternativou, jak být neustále informován.

Mo?ná si kladete otázku, jak je to mo?né v kontextu s vý?e psaným. Odpověď je jednoduchá - přes čtečky RSS kanálů. Čtečka je program, který umo?ňuje číst seznam odkazů spolu s dal?ími informacemi, které blí?e popisují daný odkaz. V praxi to vypadá tak, ?e na obrazovce svého PC máte zobrazen informační panel, ve kterém rolují aktuality z webů, jejich? adresy jste nastavili. Po kliknutí na aktualitu se otevírá prohlí?eč a zobrazuje celý článek.

Zmiňovanou technologii provozují typicky zpravodajské servery. Adresa na?eho je pak

http://oszdepopraha.czweb.org/rss.php

Čtečky lze získat například na webu stahuj.cz. Za zmínku stojí, ?e pro operační systém Linux nemusíte stahovat nic, nebo? čtečka je ji? implementována do grafického prostředí X Window KDE. Ostaně o podobnou věc typu RSS se svého času pokou?el i Microsoft se svou technologií CDF (Channel Definition Format). CDF se ale zásadním způsobem neprosadila.