Li?ina nebo ly?ina?
Autor: Bohumil Cinka <>, Téma: Informace, Vydáno dne: 15. 05. 2006(REV.20140208)

Občas pí?í strojvedoucí elektrických lokomotiv či jednotek do Knihy oprav větu: po?kozenou li?inu sběrače vyměňte. Jiní v?ak pí?í: po?kozenou ly?inu sběrače vyměňte. Co je správně, i nebo y?

Pátráme-li mezi zaměstnanci na?eho depa, zjistíme, ?e na věc nepanuje jednotný názor. Jedni tvrdí, ?e se pí?e ly?ina, proto?e je to slovo odvozené od slova ly?e a ly?ina přece v podstatě klou?e po trolejovém drátu podobně, jako klou?e ly?e po sněhu. Jiní říkají, ?e se pí?e li?ina, proto?e jde o slovo odvozené od slova lízat a li?ina přece v podstatě olizuje trolejový drát. Dal?í mají pro svůj názor jiná zdůvodnění.

Kdo má pravdu? Jak je vidět, logika nám tady příli? nepomů?e a tak jsem se obrátil o radu na Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, konkrétně na jeho jazykovou poradnu. Odpověď při?la vzápětí a tak ji zde uvádím v nezměněné podobě. Je?tě upozorňuji, ?e problematiku slova li?ina na stránkách vý?e uvedené instituce samozřejmě naleznete, av?ak nikoli přímo ve vztahu ke sběračům elektrických hnacích vozidel.DOTAZ:

Dobrý den,
mohli byste mi prosím poradit, jestli je správné psát ve slově li(y)?ina i nebo y? Ač jsem si prostudoval na va?em webu sekci Na co se nás často ptáte / Psaní i nebo y / li?ina, odpověď na dále uvedený konkrétní problém jsem tu nena?el. V případě mého dotazu se jedná o část sběrače elektrického proudu na el. lokomotivách, která je v kontaktu s trolejovým drátem a které se říká li(y)?ina, nebo té? smykadlo. Souvislost se slovesem ly?ovat je zde poměrně blízká v tom smyslu, ?e ly?e jezdí po sněhu a li(y)?ina po trolejovém drátu. Jsem povoláním strojvedoucí a věřte mi, ?e ka?dý z mých kolegů má na tuto věc jiný názor. Proto Vám předem děkuji za odpověď.
S pozdravem Bohumil Cinka

ODPOVĚĎ:

Vá?ený pane Cinko,
z výkladu na na?ich webových stránkách vyplývá, ?e ve slově „li?ina” lze psát pouze měkké i, proto?e není odvozeno od slova „ly?e”.
S pozdravem Martin Pro?ek,
Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení jazykové kultury ? jazyková poradna.Odpověď strohá a? chladná, ale naprosto jednoznačná.

A tak a? zase budete psát po?adavek na opravu či výměnu li?iny sběrače, mějte na paměti, ?e tvrdé y ve slově li?ina se rovná hrubce, za kterou by paní učitelka nikoho z nás nepochválila...