Česká republika v Schengenu - informace, které se mohou hodit
Autor: Bohumil Cinka <>, Téma: Archiv článků, Vydáno dne: 30. 12. 2007(REV.20141231)

Dne 21. prosince 2007 vstoupila Česká republika do tzv. schengenského prostoru neboli Schengenu. Tento prostor zahrnuje státy, které neprovádějí kontroly na svých společných hranicích. Tyto společné hranice mů?eme nyní překračovat kdykoliv a kdekoliv jen s platným dokladem toto?nosti, av?ak s výjimkou soukromých pozemků a míst, kde je chráněna příroda. Bez kontrol na státní hranici mů?eme cestovat do v?ech čtyřech sousedních zemí (na Slovensko, do Polska, do Německa i do Rakouska) a pak také samozřejmě do dal?ích zemí, které jsou účastníky Schengenské dohody.Někomu se mů?e tato událost jevit nepodstatnou, či snad má z faktu volné prostupnosti státní hranice dokonce obavy. Av?ak schengenský prostor není v Evropě ?ádnou novinkou. V nyněj?í etapě se jednalo pouze o jeho roz?íření a obavy obyvatel států, které do tohoto prostoru vstoupily ji? dříve, se nenaplnily. Nespočet výhod, které účast v Schengenu přinese, pravděpodobně plně docení a? dal?í generace. Av?ak některé výhody jsou viditelné okam?itě, např. turistům se otevírají nové, do této chvíle často nerealizovatelné mo?nosti při plánování cest. Také při cestách lehátkovými či lů?kovými vozy ji? nebudeme na hranicích nesmyslně buzeni a obtě?ováni kontrolami. Jízda po silnicích přes bývalé hraniční přechody bez zastavení zase jistě přinese značné úspory času i pohonných hmot. A tak bychom v příkladech jistě mohli pokračovat velmi dlouho.

Jsem rád, ?e ze zá?itků na na?í státní hranici zbyly ji? jen vzpomínky - a ?e jich ka?dý, kdo je ji? trochu star?í a celý ?ivot cestuje, má! Přejme tedy nové, skutečně sjednocené Evropě do budoucna přátelské vztahy mezi národy, prosperitu, ale také respekt před ka?dou zvlá?tností a místní tradicí. Cílem nesmí být jednotná Evropa ve smyslu Evropa stejná, ale jednotná Evropa, ve které se bude dobře dařit v?em lidem dobré vůle.

Přehled států, ve kterých lze vyu?ít výhod Schengenu či jednotné měny Euro naleznete v připojené tabulce, pod tabulkou pak naleznete je?tě několik odkazů.


Členské státy Evropské unie
a dal?í státy, které jsou účastníky Schengenu nebo pou?ívají měnu Euro
STÁT ČLEN  EU
(OD ROKU)
ÚČAST
V  SCHENGENU
MĚNA
1. Belgie ano  (1951) ano €  (EUR) - 2002
2. Bulharsko ano  (2007) ne bulharský lev (BGL)
3. Česká republika ano  (2004) ano česká koruna (CZK)
4. Dánsko ano  (1973) ano dánská koruna (DKK)
5. Estonsko ano  (2004) ano €  (EUR) - 2011
6. Finsko ano  (1995) ano €  (EUR) - 2002
7. Francie ano  (1951) ano €  (EUR) - 2002
8. Irsko ano  (1973) ne €  (EUR) - 2002
9. Itálie ano  (1951) ano €  (EUR) - 2002
10. Kypr ano  (2004) ne €  (EUR) - 2008
11. Litva ano  (2004) ano €  (EUR) - 2015
12. Loty?sko ano  (2004) ano €  (EUR) - 2014
13. Lucembursko ano  (1951) ano €  (EUR) - 2002
14. Maďarsko ano  (2004) ano maďarský forint (HUF)
15. Malta ano  (2004) ano €  (EUR) - 2008
16. Německo ano  (1951) ano €  (EUR) - 2002
17. Nizozemsko ano  (1951) ano €  (EUR) - 2002
18. Polsko ano  (2004) ano polský zlotý (PLN)
19. Portugalsko ano  (1986) ano €  (EUR) - 2002
20. Rakousko ano  (1995) ano €  (EUR) - 2002
21. Rumunsko ano  (2007) ne rumunský leu (ROL)
22. Řecko ano  (1981) ano €  (EUR) - 2002
23. Slovensko ano  (2004) ano €  (EUR) - 2009
24. Slovinsko ano  (2004) ano €  (EUR) - 2007
25. Spojené království
Velké Británie a Severního Irska
ano  (1973) ne britská libra (GBP)
26. ?panělsko ano  (1986) ano €  (EUR) - 2002
27. ?védsko ano  (1995) ano ?védská koruna (SEK)
----- Island ne ano islandská koruna (ISK)
----- Norsko ne ano norská koruna (NOK)
----- ?výcarsko ne ano ?výcarský frank (CHF)
V Evropě platí € je?tě v těchto zemích: Andora, Černá Hora, Kosovo (uznáno jen některými státy), Monako, San Marino, Vatikán. Dále platí € je?tě na mimoevropských územích Francie a v některých afrických zemích, kde byl dříve pou?íván francouzský frank.