To je vražda, řekla
Autor: Bohumil Cinka <>, Téma: Archiv článků, Vydáno dne: 24. 09. 2008(REV.20140211)

Dne 06.10.2008 bylo O12 GŘ ČD, a.s. vydáno opatření k plombování dveří strojovny č.j. 1994/2008-O12/2 - při dílenské údržbě lokomotiv jsou stávající plomby odebírány a v rámci samostatné změny schváleného stavu dojde k úpravám, které spočívají ve výrazném zjednodušení a urychlení otevření dveří do strojovny při nouzovém opuštění stanoviště. Aktivní přístup O12 (pod vedením Ing. Paroubka) k řešení této problematiky je velmi potěšující - děkujeme. Příslušný dokument - vyhlášku DKV Brno 86/31/08 - si ve formátu PDF můžete stáhnout v sekci Download / Archiv dokumentů.Zpracovali Bohumil Cinka a Miroslav Svoboda,
předpisová skupina při ZV OSŽ DKV Praha

Tento titulek jsme si s dovolením vypůjčili ze slavného filmu natočeného v roce 1961 podle námětu Agáthy Christie. Závažné téma, o kterém chceme hovořit, však s titulkem bohužel dost souvisí.

Jedná se o bezpečnostní západku, která se nachází na vnitřní straně dveří do strojovny ze stanoviště strojvedoucího (nejen) lokomotiv řad 162, 163, 362 a 363.

Tato západka (označení ve schématech Y 201 či Y 202) má prioritně sloužit k zamezení nechtěného vstupu obsluhy lokomotivy (tedy strojvedoucího) do strojovny dříve, než dojde k odpojení a uzemnění vysokonapěťové části elektrické výzbroje lokomotivy. Tyto operace však příslušným technickým zařízením nějakou dobu trvají a tak jsou dveře konstrukčně upraveny tak, že lze pomocí další kliky v jejich horní části nouzově odblokovat výše zmíněnou bezpečnostní západku ještě před splněním uvedených podmínek (obr. 1).

Celá léta tato bezpečnostní západka nikoho netrápila a z důvodu možnosti co nejrychlejšího opuštění stanoviště strojvedoucím v případě nebezpečí byla příslušná „západková klika” vždy v poloze „odjištěno”. Ničemu to nevadilo, jelikož vstup do strojovny je ještě jištěn koncovým spínačem (ve schématech označený S 402 či S 403), který v případě otevření dveří rozepne příslušný hlavní vypínač a následně dojde k okamžitému odpojení a uzemnění elektrické výzbroje a vybití (zkratování) kapacitního filtru. Pak se však stalo, že jistý snaživý úředník začal trvat na tom, že klika bezpečnostní západky na dveřích do strojovny musí být trvale v poloze „zajištěno” a navíc v této poloze i zaplombována. A toto zaplombování začalo být kontrolováno pracovníky dílen a kontrolory vozby některých dep kolejových vozidel. Za zmínku stojí například prototypová lokomotiva 363.002-7 DKV Brno, na které je odblokování pomocí holé ruky prakticky neproveditelné, neboť klika je odlišné konstrukce a lze ji uchopit pouze za výčnělek celého mechanizmu, rozhodně nemá volný chod a z druhé strany je několikrát omotaná plombovacím drátem s olověnou plombou!

Věc naštěstí t.č. funguje tak, že přijde-li na lokomotivu s poctivě zaplombovanou a nyní již vlastně „nebezpečnostní” západkou normálně uvažující strojvedoucí, tuto plombu v zájmu zachování vlastní bezpečnosti ihned utrhne a bezpečnostní západku odblokuje (obr. 2).

Nedávný smrtelný úraz našeho kolegy při srážce vlaků v žst. Moravany jen potvrdil, že ona nejméně jedna vteřina, kterou při útěku ze stanoviště zabere strojvedoucímu utržení poctivé, v některých případech až trojitým plombovacím drátem provedené plomby, může znamenat život nebo smrt. Strojvedoucí lokomotivního vlaku v Moravanech měl od začátku brzdění přímočinnou brzdou čtyři vteřiny do okamžiku nárazu a nestačil opustit stanoviště. Můžeme se jen dohadovat proč, v protokolech se takové „detaily” neuvádějí... Při velké tragické nehodě v žst. Studénka zachránil život strojvedoucímu útěk do strojovny... Při poslední tragické nehodě - srážce vlaků mezi žel. stanicemi Mohelnice a Moravičany - již strojvedoucí utéci nestačil...

Na lokomotivách řad 371 a 372 jezdících mj. do Německa musí být na základě požadavku německé strany dveře do strojovny označeny symbolem únikové cesty (obr. 3) a žádná západka vstup do strojovny samozřejmě neblokuje, proč asi? Vyzýváme proto příslušného aktivního a na striktním plnění příslušných elektrotechnických norem trvajícího pracovníka či úřad ke změně svého nesmyslného postoje, případně k diskusi o změně v úvahu přicházejících elektrotechnických norem, či k debatě o rekonstrukci uvedených řad lokomotiv tak, aby uvedená bezpečnostní západka na dveřích do strojovny vůbec nemusela být. Není přeci možné, aby byli strojvedoucí ohrožováni na životě zásadně špatným nařízením či nesprávným, dogmatickým výkladem doporučující normy!

Na závěr přejeme nám všem, abychom do strojovny nikdy utíkat nemuseli.


Popisky k fotografiím:

obr. 1: Lokomotivní řada 162, 163, 362, 363. Detail dveří mezi stanovištěm strojvedoucího a strojovnou ze strany strojovny (uzavřené elektrické provozovny): vlevo mechanismus elektromagnetické západky Y 201 nebo Y 202 („západková klika” v poloze „zajištěno” je v této poloze zaplombována, navozen bezpečný stav = jádro elektromagnetické západky je zatažené = do strojovny lze vstoupit), vpravo koncový spínač S 402 nebo S 403. Fotografováno 21.06.2008.

obr. 2: Lokomotivní řada 162, 163, 362, 363. Detail dveří mezi stanovištěm strojvedoucího a strojovnou ze strany strojovny (uzavřené elektrické provozovny): vlevo mechanismus elektromagnetické západky Y 201 nebo Y 202 („západková klika” v poloze „odjištěno”), vpravo koncový spínač S 402 nebo S 403. Fotografováno 21.06.2008.

obr. 3: Lokomotivy řady 371 a 372 zajíždějící do Německa musí mít na žádost německé strany dveře do strojovny označeny symbolem úniku. Tyto dveře žádnou bezpečnostní západku nemají - z jednoho stanoviště na druhé lze přecházet pod napětím - odlišné provedení uzavřené elektrické provozovny. Fotografováno 14.08.2008.

obr. 4: Na dvou menších obrázcích vidíme postup při odjišťování „západkové kliky”: obr. a = „západková klika” je v poloze „zajištěno”, obr. b = „západková klika” je v poloze „odjištěno”. Fotografováno 21.06.2008. //
A kam s utrženými plombami? Samozřejmě do koše! Jedná-li se o plombu z umělé hmoty, nejedná se určitě o problém. A co olověná plomba? Ta jistě životnímu prostředí neprospívá a do koše na odpadky nepatří, avšak sběr těchto plomb není v podmínkách ČD nijak zajišťován... Více informací o olovu včetně jeho toxických účinků se dozvíte na stránkách Integrovaného registru znečišťování. Fotografováno 15.08.2008.

obr. 5: Sobota 13.09.2008 - železniční nehoda mezi stanicemi Mohelnice a Moravičany. Stanoviště lokomotivy 362.165-3 je po nárazu zcela zdemolované, strojvedoucí nehodu bohužel nepřežil... Ve strojovně lokomotivy by však měl vysokou šanci přežít. I když v tomto případě temný obrys vlaku před sebou nemohl strojvedoucí pravděpodobně vidět (tma, rychlost 55 km/h, nejel na přivolávací návěst), je jasné, že co nejrychlejšímu vstupu do strojovny nesmí nic bránit!


Tento dokument ve formátu PDF je ke stažení v sekci Download / Archiv dokumentů.