Železniční telefonování aneb telefonujeme po drátě i vzduchem
Autor: Bohumil Cinka <>, Téma: Telefony a vysílačky (GSM-R, TRS, ...), Vydáno dne: 04. 12. 2008(REV.20140709)

V železniční služební telefonní síti (ŽSTS) se již delší dobu telefonuje daleko jednodušeji a spolehlivěji, než tomu bývalo dříve. Toto zásadní zlepšení přinesla digitalizace sítě, která proběhla v letech 2001 – 2005 a kterou realizovala akciová společnost ČD Telematika.

Způsob volání je nyní jednotný - ať voláme odkudkoliv kamkoliv, vytáčíme vždy devítimístné číslo volaného účastníka, které začíná trojčíslím 972, další číslice v pořadí pak určuje kraj. Výjimka existuje pro volání uvnitř geografického celku se stejnou provolbou (např. v rámci 972 2 = Praha a Středočeský kraj) - v takovém případě můžeme vytáčet jen posledních pět číslic volaného čísla. Vytočíme-li však celé devítimístné číslo volaného účastníka, neděje se nic a dovoláme se také. Pro volání z veřejných telefonních sítí (O2, T-mobile, Vodafone a další operátoři) platí stejné devítimístné číslo, jako pro volání uvnitř sítě ŽSTS.

Z pevné drážní linky se také dovoláme na služební mobilní telefony, do tzv. sítě VPN (virtuální privátní síť ČD, a.s. v rámci sítě operátora O2). Použijeme předčíslí 902 a následně volíme devítimístné číslo mobilu.

Z pevné drážní linky se dovoláme i do zahraničí - použijeme předčíslí 900, následně volíme příslušný kód země podle tabulky a dále číslo účastníka. Mnoha dalších informací o mezinárodním drážním volání se lze dopátrat zde.

Ještě nedávno se šlo z pevné drážní sítě či ze služebního mobilního telefonu dovolat i do sítě GSM-R. Toto volání je však v současnosti zablokováno z důvodu možného obtěžování účastníků železničního provozu nepovolanými osobami, kterým je známo schema volání. Volání na pevné či mobilní terminály v síti GSM-R je tedy nyní možné jen mezi účastníky této sítě navzájem.

A na závěr ještě rada, jak na (nejen) služebním mobilním telefonním čísle zrušit hlasovou schránku, která je často spíše přítěží, nežli pomocí. Navolte ##002# a odešlete jako hovor - tímto dojde ke zrušení všech přesměrování a zároveň ke zrušení hlasové schránky. Chcete-li hlasovou schránku používat, můžete si alespoň nastavit změnu délky zvonění: vyťukáte **61*602999999**5až30# a odešlete jako hovor. Číslo, které se zadává mezi poslední hvězdičku a křížek je v sekundách doba, za kterou se schránka bude aktivovat (interval 5 - 30 po 5 s). Tel. číslo 602999999 platí pro hlasovou schránku operátora O2, jste-li u jiného operátora, musíte číslo uvedené v našem příkladu změnit.

Přejeme Vám příjemné telefonování!


  


UŽITEČNÉ ODKAZY: