Upozornění pro nastávající důchodce
Autor: Bohumil Cinka <>, Téma: Informace, Vydáno dne: 01. 04. 2010Opakovaně upozorňujeme zaměstnance DKV Praha z oblasti Prahy a Čerčan (bez ohledu na jejich odborovou příslušnost), že vstup do našich Klubů důchodců je možný pouze při odchodu do důchodu. Později již nemůže být důchodce do klubu přijat!

Doporučujeme proto zaměstnancům, kteří odcházejí do důchodu (resp. předčasně na DSP) a mají zájem se scházet v některém klubu důchodců, aby se při „obíhačce” zastavili na ZV OSŽ, kde bude provedena podle jejich přání registrace do klubu.