Výklady z předpisových porad (k přečtení i ke stažení)
Autor: Bohumil Cinka <>, Téma: Předpisový koutek, Vydáno dne: 22. 05. 2010(REV.20151020)

Zdají se Vám předpisy, podle kterých se jezdí na českých kolejích, složité? Nemůžete některé věci pochopit ani po několikerém přečtení? Nejste v tom rozhodně sami, tyto problémy nemají jen strojvedoucí, výpravčí, vlakvedoucí a další a další profese na dráze, ale kupodivu i ti, kteří mají výuku a školení předpisů ve své pracovní náplni. Naše předpisy jsou totiž bohužel často tak komplikované, nesrozumitelné a hlavně nejednoznačné, že nezbývá, než pořádat takzvané „předpisové porady”. Zde většinou gestor příslušného předpisu řekne svůj nejmoudřejší výklad k dané věci, písař vše zapíše a lid pak podle těchto výkladů koná práci - nebo se alespoň snaží, pokud ji vůbec podle těchto výkladů konat lze. Některé otázky pokládané na těchto poradách mají své opodstatnění, některé jsou však - jak si sami přečtete - nesmyslné, absurdní a zbytečné. A protože zbytečných otázek se dají pokládat stovky, pořádají se porady stále další a další a Výklady jsou stále tlustší a tlustší... Dobrá zábava!

Leckoho jistě napadne, proč není srozumitelný a jasný text přímo v předpisech? A že to jde máme potvrzeno z provozu na německé železnici, kam čeští strojvedoucí pravidelně zajíždějí. Není pravda, jak se traduje, že německé předpisy jsou jednoduché - textu je dost a dost, ale jsou jednoznačné a hlavně v praxi splnitelné. Zatímco u nás se navenek tvrdí, že předpisy zajišťují bezpečnost železniční dopravy, ve skutečnosti často zajišťují jen to, aby když se něco stane, za to „někdo mohl”. Avšak v Německu předpis v provozních situacích vždy přímo nařizuje bezpečné jednání. Pro ilustraci uvádíme dva příklady: rychlost při posunu u nás 40 km/h bez zapnutého VZ, v Německu 25 km/h se zapnutým VZ (= Sifa + PZB); jízda podle rozhledových poměrů u nás až 100 km/h (!!! - to mohl povolit jenom blázen, starší zaměstnanci pamatují 30 km/h), v Německu ve dne za dobré viditelnosti 40 km/h, v noci a v tunelu 15 km/h a za mlhy (snížené viditelnosti) krokem - v tomto posledním případě může strojvedoucí takovou jízdu dokonce odmítnout, pokud k tomu v konkrétním případě má důvod.


   

A tak do doby, než se stane nějaký zázrak a najde se někdo schopný napsat předpisy jasné, jednoznačné a logické, nám nezbývá, než hledat vysvětlení chaotických vět ve Výkladech, které Vám zde předkládáme. Není to veselá situace, ale malým povzbuzením pro zaměstnance snad může být fakt, že pokud se již stane nějaká mimořádná událost, pro případný soud nemají tyto Výklady prakticky žádnou právní váhu. Platí totiž Zákon o dráhách (266/1994 Sb.) a Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah (173/1995 Sb.). Vše ostatní jsou jen vnitropodnikové předpisy a výklady k těmto vnitropodnikovým předpisům. A vykladači předpisů naštěstí nejsou ani zákonodárci, ani soudci.


VÝKLADY Z PŘEDPISOVÝCH PORAD