Daňové zvýhodnění členů OSŽ
Autor: Bohumil Cinka <>, Téma: Informace, Vydáno dne: 11. 02. 2011Podle zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů mají naši členové možnost odečíst si částku, kterou zaplatili na členských příspěvcích Odborovému sdružení železničářů, od základu daně.

Tento zákon ve svém § 15, odstavci (7) stanoví:

"Od základu daně lze odečíst zaplacené členské příspěvky zaplacené ve zdaňovacím období členem odborové organizace odborové organizaci, která podle svých stanov obhajuje hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců v rozsahu vymezeném zvláštním právním předpisem. Takto lze odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6, s výjimkou příjmů podle § 6 zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně, maximálně však do výše 3 000,– Kč za zdaňovací období."

Pro naše členy neznamená uplatnění výše uvedeného téměř žádnou administrativní zátěž, neboť potvrzení o zaplacených členských příspěvcích zajišťujeme ve spolupráci se mzdovou účtárnou takto:

- pro členy ZO OSŽ DKV Praha, kterým zpracovává daňové přiznání mzdová účtárna, přiloží účtárna příslušné potvrzení přímo k daňovému přiznání;

- pro členy ZO OSŽ DKV Praha, kteří si daňové přiznání zpracovávají sami, vydá mzdová účtárna toto potvrzení při potvrzování výše mzdy za příslušný rok.