Mimořádná událost v dopravě - jak postupovat?
Autor: Bohumil Cinka <>, Téma: Informace, Vydáno dne: 27. 01. 2014Stali jste se účastníky mimořádné události v dopravě? Pokyny, jak nejlépe v této situaci postupovat, naleznete v dokumentu, který je ke stažení v sekci Download / Užitečné. V letáčku se také dozvíte, co je to tzv. Krizová linka OSŽ (602 262 544) a kdy je jí radno využít.

Po vytištění a vystřižení lze letáček s informacemi zasunout do desek notýsku, který každoročně dostávají naši členové jako vánoční dárek (rozměry letáčku cca 7 x 17 cm). Aby rozměry letáčku po vystřižení odpovídaly, je nutno dokument tisknout na formát A4 a velikost zvětšení - zmenšení nastavit na 100%.

Naše předpisová skupina Vám přeje, abyste tento letáček pokud možno nikdy nepotřebovali. Všichni ale víme, že neštěstí bohužel nechodí po horách, ale po lidech...