Jak levně telefonovat
Autor: Bohumil Cinka <>, Téma: Telefony a vysílačky (GSM-R, TRS, ...), Vydáno dne: 16. 02. 2014(REV.20160119)

Kdo z nás by nechtěl levně telefonovat a tím ušetřit nějakou tu korunu! Proto před časem dohodl náš ZV se zaměstnavatelem možnost obdržení služebního mobilního telefonu (nebo alespoň SIM karty) pro všechny zaměstnance našeho DKV, tedy nejen pro strojvedoucí. Možnost obdržet služební telefon však mají jen kmenoví zaměstnanci, ostatní rodinní příslušníci nikoliv. Existuje však jedno řešení - nazývá se VPN Family.

Otevřete si prosím celý článek.Povězme si však nejprve něco o aktuálním stavu telefonování služebními mobilními telefony. S platností od 1. března 2010 byly omezeny všechny přístupy na služby třetích stran. S platností od 1. dubna 2010 byly zablokovány přístupy ke službám: Audiotext, Premium SMS / MMS, DMS a Datarif. Není tedy možné např. zasílání SMS jízdenek! Tato změna byla provedena na základě požadavku GŘ O22, Oddělení ICT.

Aktuální ceny při používání služebních mobilních telefonů jsou uvedeny v následující tabulce:


Tarif O2 pro ČD, a.s. Cena bez DPH Cena s DPH 21%
Měsíční paušál 1,00 Kč 1,21 Kč
Počet volných minut ----- -----
Počet volných SMS ----- -----
VPN síť Skupiny ČD (mobilní + pevná 972 ... ...) ZDARMA ZDARMA
Volání do O2 0,40 Kč/min 0,48 Kč/min
Volání do ostatních sítí v ČR 1,20 Kč/min 1,45 Kč/min
Cena SMS v rámci ČR 0,30 Kč/kus 0,36 Kč/kus
Cena MMS v rámci ČR 3,00 Kč/kus 3,63 Kč/kus
O2 videohovor v rámci sítě O2 0,40 Kč/min 0,48 Kč/min
O2 videohovor do ostatních sítí v ČR 1,20 Kč/min 1,45 Kč/min


A nyní již tedy k tomu, jak ušetřit, když nám služební mobilní telefon nebyl přidělen nebo když chceme, aby mohli levněji telefonovat i naši rodinní příslušníci. Co je to tedy VPN Family? Jde o službu, kterou poskytuje společnost ČD Telematika, a.s. Hlasové a datové služby VPN Family jsou určeny výhradně zaměstnancům Skupiny České dráhy a společností SŽDC a TSS a jejich rodinným příslušníkům. Pojem „rodina” není nijak přesně definován a ČD Telematikou sledován - může se tedy jednat i o vaše družky, babičky, strýce, či jiné osoby. Dotyčným lidem však musíte plně důvěřovat, neboť platby za všechny SIM karty jsou realizovány přes jediný účet - a to ten Váš. Máte na výběr ze dvou operátorů - VPN Family O2 nebo VPN Family Vodafone, možné jsou i kombinace, tzn. nemusíte mít všechny SIM karty u stejného operátora. Aktuální ceník a další podmínky se dozvíte po registraci, ke které se dostanete z úvodní stránky této služby. Cenami volání, SMS i datových přenosů u obou operátorů budete pravděpodobně velmi příjemně překvapeni.


 VPN Family - logo služby 


A na závěr ještě rada, jak na (nejen) služebním mobilním telefonním čísle zrušit hlasovou schránku, která je často spíše přítěží, nežli pomocí. Navolte ##002# a odešlete jako hovor - tímto dojde ke zrušení všech přesměrování a zároveň ke zrušení hlasové schránky.
Chcete-li hlasovou schránku používat, můžete si alespoň nastavit změnu délky zvonění: vyťukáte **61*602999999**5až30# a odešlete jako hovor. Číslo, které se zadává mezi poslední hvězdičku a křížek je v sekundách doba, za kterou se schránka bude aktivovat (interval 5 - 30 po 5 s). Tel. číslo 602999999 platí pro hlasovou schránku operátora O2, jste-li u jiného operátora, musíte číslo uvedené v našem příkladu změnit.


Přejeme Vám příjemné a co nejlevnější telefonování!


SOUVISEJÍCÍ  INFORMACE: