Předpisová skupina při ZV OSŽ DKV Praha

 Dnešní datum: 30. 09. 2020   | Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Odkazy |
   
  Seznam rubrik
mínus Administrace
mínus Archiv článků
mínus Fotogalerie
mínus Hříběcí bouda, Babylon, Chrudimka, Skochovice
mínus Informace
mínus Předpisový koutek
mínus Telefony a vysílačky (GSM-R, TRS, ...)
mínus Události
mínus Zápisy ZV OS? a V OS?

  Počítadlo náv?těv
Jste náv?těvníkem.

Jste náv?těvníkem
KomorníkChata Česká KanadaUbytování Ji?ní ČechyKomorník chataRybolovUbytování skupinČeská KanadaChata Ji?ní ČechyKun?akChataChata u rybníka KomorníkaPenzion StrmilovPenzion skupiny

  www.pomoztedetem.cz


DMS KURE na číslo 87777
cena 30 Kč


  Do mobiluO QR kódu více zde...


  Kde nás najdete?

ZV OS? DKV Praha
Chodovská 1476 / 3b
141 00 Praha 4

(hala 512, 2. patro, č.dv. 309)

Po od 8:00 do 15:00 h
Út od 8:00 do 15:00 h
St od 8:00 do 15:00 h
Čt od 8:00 do 15:00 h
od 8:00 do 13:00 h

Tel.: (+420) 972 229 042
E-mail:
dkv.praha(zavináč)osz.org

Členům ze vzdáleněj?ích pracovi?? doporučujeme, aby si termín náv?těvy dohodli předem - předseda i administrativní pracovnice mají velmi často povinnosti mimo kancelář! Není-li v pracovní době v kanceláři nikdo přítomen, volejte administrativní pracovnici pí. Gabrielu ?párovou, tel. (+420) 725 082 117.


  Na?e anketa
Souhlasíte s tím, aby zaměstnavatel ČD, a.s. nutil pod pohrů?kou sankcí jezdit své strojvedoucí povinně a trvale na systém AVV? (Za předpokladu, ?e je tímto systémem vybavena tra?, ?e systém zná strojvedoucí a ?e ho má k dispozici vozidlo.) Podotýkáme, ?e se nejedná o zabezpečovač a ?e za v?e, co se za jízdy případně "nepovede", zodpovídá v?dy a pouze strojvedoucí...

Samozřejmě, pou?íváním tohoto systému se jednoznačně zvy?uje bezpečnost ?elezniční dopravy. Neuposlechnutí se trestá!
539  (539 hl.)
Snad ano, jsou situace, kdy mů?e systém pomoci, například při nedovoleném projetí návěstidla v poloze zakazující jízdu.
453  (453 hl.)
V příměstské dopravě je AVV velký pomocník, ?etří rutinní práci. Av?ak v dálkové dopravě exisuje řada problémů...
446  (446 hl.)
Spí?e ne, některé situace v provozu vy?adují velmi slo?itou obsluhu systému AVV. Na vlastní situaci pak ji? nezbývá čas!
440  (440 hl.)
Jezdit stále jen na systém AVV znamená časem neumět jezdit na ruku. To je nebezpečné!
455  (455 hl.)
V ?ádném případě, strojvedoucí musí mít v?dy nejvy??í rozhodovací pravomoc ohledně volby re?imu jízdy (MAN - AUT - AVV).
440  (440 hl.)
Nařizovat takovou věc mů?e jen ten, kdo nikdy neřídil vlak. Bohu?el právě takoví lidé o této problematice rozhodují...
410  (410 hl.)

Celkem hlasovalo: 3183


  Pomocné menu
Přehled anket
Nejčteněj?ích 15 článků

Roz?ířené vyhledávání

  Sloupek administrátora

15.12.2008: Korespondence
     mail administrátorovi
(on-line mail z webrozhraní)

15.12.2008: PDF formát
K prohlí?ení souborů v PDF formátu potřebujete program Adobe Reader, který je v poče?těné verzi zdarma ke sta?ení například na serveru Slunečnice.cz.

08.06.2005: Slu?ba Info
O zajímavém problému se slu?bou pro rozesílání informačních e-mailů registrovaným čtenářům se dočtete zde.

04.06.2005: Statistika

Do sloupku byla přidána pomůcka pro sledování stavu náv?těvnosti počínaje dnem 4.6.2005, 13.41 hod.

19.03.2005: Spam
V případě elektronické korespondence si prosím odma?te řetězec (zavináč) v těle mailové adresy.


  Kalendář článků
<<  Září  >>
PoÚtStČtSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     

  Nejčteněj?í články

Databáze je prázdná!


  Nejkomentovaněj?í...

Databáze je prázdná!


Tento článek je technickým popisem chyby a zároveň návodem, ze kterého mohou čerpat ostatní administrátoři webu s instalovaným

 

Tento článek je technickým popisem chyby a zároveň návodem, ze kterého mohou čerpat ostatní administrátoři webu s instalovaným php redakčním systémem. V textu je prezentován původní i modifikovaný php programový kód a proto vychází zmiňované řešení jako samostatný článek.

 

Provozovaný redakční systém poskytuje službu Info, která zabezpečuje při vložení či aktualizaci článku nebo souboru odeslání informační zprávy do schránky registrovaného čtenáře. V určitém (pochopitelně předem nedefinovaném) stavu služba vykazovala nestandardní chování bez chybového hlášení.  Příznaky nefunkčnosti služby byly nedoručení e-mailu anebo doručení zprávy s prázdným tělem.

 

Úpravou php skriptu jsem si nechal provést výstup odesílaného formátu, který nevykazoval žádné chyby. K sestavení formátu zprávy je implicitně použit algoritmus v souboru admin/areaders.php. Kód je následující:

 

for ($pom = 0; $pom < $pocetmail; $pom++):

  if (TestNaAdresu(mysql_Result($dotazmail, $pom, "email"))):

    if ($pom > 0): $kam .= ","; endif;

      $kam .= mysql_Result($dotazmail, $pom, "email");

  endif;

endfor;

 

$obsah=StrTr($obsah,

  "\x8A\x8D\x8E\x9A\x9D\x9E",

  "\xA9\xAB\xAE\xB9\xBB\xBE");

$obsah=Base64_Encode($obsah);

$hlavicka .="From: ".$GLOBALS["infoadr"]."\n".

  "Bcc: ".$kam."\n".

  "MIME-Version: 1.0\n".

  "Content-Type: text/plain; charset=\"iso-8859-2\"\n".

  "Content-Transfer-Encoding: base64";

$kam=$GLOBALS["infoadr"];

 

Proměnná $kam obsahuje seznam validních e-mailových adres odběratelů infomailů vkládaných do Bcc: zprávy v celkovém počtu uvedeném v parametru proměnné $pom. Metodou rozeslání testovacích zpráv jsem zjistil, že hostitelský server nezpracuje více než 9 adres uvedených v parametru Bcc:. Jinými slovy, již desátý registrovaný čtenář s aktivovanou službou Info tuto službu odstavil.

 

Jako řešení jsem zvolil cyklické sestavení formátu po devíti vkladech do Bcc: v maximálním počtu (parametr) proměnné $pom. Pro každou sekvenci je proveden výstup hlášení o průběhu služby, jako rozšíření jsem implementoval výstup neplatné e-mailové adresy odběratele. Modifikovaný kód je následující:

 

$pom   =  0;

$limit =  9;

$x     =  0;

$s[$x] = "";

while ($pom < $pocetmail):

  if (TestNaAdresu(mysql_Result($dotazmail, $pom, "email"))):

    if (($pom > 0) && ($pom <= $limit)):

      if ($pom != $limit):

        $s[$x] .=",";

      endif;

    endif;

 

    if ($pom == $limit):

      $x++;

      $limit = $limit + 9;

      $s[$x] = "";

    endif;

   

    $s[$x] .=mysql_Result($dotazmail, $pom, "email");

    $pom++;

  else:

    $fmail = $pom;

    $fmail++;

    echo "Je aktivováno " . $pocetmail . " služeb Info.<br>";

    echo "<b>" . $fmail . ".</b> služba má neplatný e-mail<br><br>.";

    echo "V sekci Čtenáři <b>zakažte</b> konkrétní službu Info.";

    exit;

  endif;   

endwhile;

 

for ($a = 0; $a <= $x; $a++):

  $kam = $s[$a];

 

  if ($a == 0):

    $obsah = StrTr($obsah,

      "\x8A\x8D\x8E\x9A\x9D\x9E",

      "\xA9\xAB\xAE\xB9\xBB\xBE");

    $obsah = Base64_Encode($obsah);

  endif;

 

  $hlavicka .= "From: " . $GLOBALS["infoadr"] . "\n" .

    "Bcc: " . $kam . "\n" .

    "MIME-Version: 1.0\n" .

    "Content-Type: text/plain; charset=\"iso-8859-2\"\n" .

    "Content-Transfer-Encoding: base64";

  $kam = $GLOBALS["infoadr"];

                                  

  if (Mail($kam, $predmet, $obsah, $hlavicka)):

    echo "<p align=\"center\" class=\"txt\">Pro " . $a;

    echo " sekvenci byl(y) dopis(y) úspěšně odeslán(y)</p>\n";

  else:

    echo "<p align=\"center\" class=\"txt\">Error R3: Pro " . $a;

    echo " sekvenci nebyl(y) dopis(y) odeslán(y) </p>\n";

  endif;

 

  $hlavicka = "";

endfor;

  Dnešní datum: 30. 09. 2020   | Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Odkazy |
   

Stránka používá redakční systém phpRS.  Stránka používá redakční systém phpRS.

Powered by Linux.

Powered by Linux.