Předpisová skupina při ZV OSŽ DKV Praha

 Dnešní datum: 30. 09. 2020   | Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Odkazy |
   
  Seznam rubrik
mínus Administrace
mínus Archiv článků
mínus Fotogalerie
mínus Hříběcí bouda, Babylon, Chrudimka, Skochovice
mínus Informace
mínus Předpisový koutek
mínus Telefony a vysílačky (GSM-R, TRS, ...)
mínus Události
mínus Zápisy ZV OS? a V OS?

  Počítadlo náv?těv
Jste náv?těvníkem.

Jste náv?těvníkem
KomorníkChata Česká KanadaUbytování Ji?ní ČechyKomorník chataRybolovUbytování skupinČeská KanadaChata Ji?ní ČechyKun?akChataChata u rybníka KomorníkaPenzion StrmilovPenzion skupiny

  www.pomoztedetem.cz


DMS KURE na číslo 87777
cena 30 Kč


  Do mobiluO QR kódu více zde...


  Kde nás najdete?

ZV OS? DKV Praha
Chodovská 1476 / 3b
141 00 Praha 4

(hala 512, 2. patro, č.dv. 309)

Po od 8:00 do 15:00 h
Út od 8:00 do 15:00 h
St od 8:00 do 15:00 h
Čt od 8:00 do 15:00 h
od 8:00 do 13:00 h

Tel.: (+420) 972 229 042
E-mail:
dkv.praha(zavináč)osz.org

Členům ze vzdáleněj?ích pracovi?? doporučujeme, aby si termín náv?těvy dohodli předem - předseda i administrativní pracovnice mají velmi často povinnosti mimo kancelář! Není-li v pracovní době v kanceláři nikdo přítomen, volejte administrativní pracovnici pí. Gabrielu ?párovou, tel. (+420) 725 082 117.


  Na?e anketa
Souhlasíte s tím, aby zaměstnavatel ČD, a.s. nutil pod pohrů?kou sankcí jezdit své strojvedoucí povinně a trvale na systém AVV? (Za předpokladu, ?e je tímto systémem vybavena tra?, ?e systém zná strojvedoucí a ?e ho má k dispozici vozidlo.) Podotýkáme, ?e se nejedná o zabezpečovač a ?e za v?e, co se za jízdy případně "nepovede", zodpovídá v?dy a pouze strojvedoucí...

Samozřejmě, pou?íváním tohoto systému se jednoznačně zvy?uje bezpečnost ?elezniční dopravy. Neuposlechnutí se trestá!
539  (539 hl.)
Snad ano, jsou situace, kdy mů?e systém pomoci, například při nedovoleném projetí návěstidla v poloze zakazující jízdu.
453  (453 hl.)
V příměstské dopravě je AVV velký pomocník, ?etří rutinní práci. Av?ak v dálkové dopravě exisuje řada problémů...
446  (446 hl.)
Spí?e ne, některé situace v provozu vy?adují velmi slo?itou obsluhu systému AVV. Na vlastní situaci pak ji? nezbývá čas!
440  (440 hl.)
Jezdit stále jen na systém AVV znamená časem neumět jezdit na ruku. To je nebezpečné!
455  (455 hl.)
V ?ádném případě, strojvedoucí musí mít v?dy nejvy??í rozhodovací pravomoc ohledně volby re?imu jízdy (MAN - AUT - AVV).
440  (440 hl.)
Nařizovat takovou věc mů?e jen ten, kdo nikdy neřídil vlak. Bohu?el právě takoví lidé o této problematice rozhodují...
410  (410 hl.)

Celkem hlasovalo: 3183


  Pomocné menu
Přehled anket
Nejčteněj?ích 15 článků

Roz?ířené vyhledávání

  Sloupek administrátora

15.12.2008: Korespondence
     mail administrátorovi
(on-line mail z webrozhraní)

15.12.2008: PDF formát
K prohlí?ení souborů v PDF formátu potřebujete program Adobe Reader, který je v poče?těné verzi zdarma ke sta?ení například na serveru Slunečnice.cz.

08.06.2005: Slu?ba Info
O zajímavém problému se slu?bou pro rozesílání informačních e-mailů registrovaným čtenářům se dočtete zde.

04.06.2005: Statistika

Do sloupku byla přidána pomůcka pro sledování stavu náv?těvnosti počínaje dnem 4.6.2005, 13.41 hod.

19.03.2005: Spam
V případě elektronické korespondence si prosím odma?te řetězec (zavináč) v těle mailové adresy.


  Kalendář článků
<<  Září  >>
PoÚtStČtSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     

  Nejčteněj?í články

Databáze je prázdná!


  Nejkomentovaněj?í...

Databáze je prázdná!


téma * To je vra?da, řekla
Vydáno dne 24. 09. 2008 (4373 přečtení)

(REV.20140211)

Dne 06.10.2008 bylo O12 GŘ ČD, a.s. vydáno opatření k plombování dveří strojovny č.j. 1994/2008-O12/2 - při dílenské údr?bě lokomotiv jsou stávající plomby odebírány a v rámci samostatné změny schváleného stavu dojde k úpravám, které spočívají ve výrazném zjednodu?ení a urychlení otevření dveří do strojovny při nouzovém opu?tění stanovi?tě. Aktivní přístup O12 (pod vedením Ing. Paroubka) k ře?ení této problematiky je velmi potě?ující - děkujeme. Příslu?ný dokument - vyhlá?ku DKV Brno 86/31/08 - si ve formátu PDF mů?ete stáhnout v sekci Download / Archiv dokumentů.Zpracovali Bohumil Cinka a Miroslav Svoboda,
předpisová skupina při ZV OS? DKV Praha

Tento titulek jsme si s dovolením vypůjčili ze slavného filmu natočeného v roce 1961 podle námětu Agáthy Christie. Záva?né téma, o kterém chceme hovořit, v?ak s titulkem bohu?el dost souvisí.

Jedná se o bezpečnostní západku, která se nachází na vnitřní straně dveří do strojovny ze stanovi?tě strojvedoucího (nejen) lokomotiv řad 162, 163, 362 a 363.

Tato západka (označení ve schématech Y 201 či Y 202) má prioritně slou?it k zamezení nechtěného vstupu obsluhy lokomotivy (tedy strojvedoucího) do strojovny dříve, ne? dojde k odpojení a uzemnění vysokonapě?ové části elektrické výzbroje lokomotivy. Tyto operace v?ak příslu?ným technickým zařízením nějakou dobu trvají a tak jsou dveře konstrukčně upraveny tak, ?e lze pomocí dal?í kliky v jejich horní části nouzově odblokovat vý?e zmíněnou bezpečnostní západku je?tě před splněním uvedených podmínek (obr. 1).

Celá léta tato bezpečnostní západka nikoho netrápila a z důvodu mo?nosti co nejrychlej?ího opu?tění stanovi?tě strojvedoucím v případě nebezpečí byla příslu?ná „západková klika” v?dy v poloze „odji?těno”. Ničemu to nevadilo, jeliko? vstup do strojovny je je?tě ji?těn koncovým spínačem (ve schématech označený S 402 či S 403), který v případě otevření dveří rozepne příslu?ný hlavní vypínač a následně dojde k okam?itému odpojení a uzemnění elektrické výzbroje a vybití (zkratování) kapacitního filtru. Pak se v?ak stalo, ?e jistý sna?ivý úředník začal trvat na tom, ?e klika bezpečnostní západky na dveřích do strojovny musí být trvale v poloze „zaji?těno” a navíc v této poloze i zaplombována. A toto zaplombování začalo být kontrolováno pracovníky dílen a kontrolory vozby některých dep kolejových vozidel. Za zmínku stojí například prototypová lokomotiva 363.002-7 DKV Brno, na které je odblokování pomocí holé ruky prakticky neproveditelné, nebo? klika je odli?né konstrukce a lze ji uchopit pouze za výčnělek celého mechanizmu, rozhodně nemá volný chod a z druhé strany je několikrát omotaná plombovacím drátem s olověnou plombou!

Věc na?těstí t.č. funguje tak, ?e přijde-li na lokomotivu s poctivě zaplombovanou a nyní ji? vlastně „nebezpečnostní” západkou normálně uva?ující strojvedoucí, tuto plombu v zájmu zachování vlastní bezpečnosti ihned utrhne a bezpečnostní západku odblokuje (obr. 2).

Nedávný smrtelný úraz na?eho kolegy při srá?ce vlaků v ?st. Moravany jen potvrdil, ?e ona nejméně jedna vteřina, kterou při útěku ze stanovi?tě zabere strojvedoucímu utr?ení poctivé, v některých případech a? trojitým plombovacím drátem provedené plomby, mů?e znamenat ?ivot nebo smrt. Strojvedoucí lokomotivního vlaku v Moravanech měl od začátku brzdění přímočinnou brzdou čtyři vteřiny do okam?iku nárazu a nestačil opustit stanovi?tě. Mů?eme se jen dohadovat proč, v protokolech se takové „detaily” neuvádějí... Při velké tragické nehodě v ?st. Studénka zachránil ?ivot strojvedoucímu útěk do strojovny... Při poslední tragické nehodě - srá?ce vlaků mezi ?el. stanicemi Mohelnice a Moravičany - ji? strojvedoucí utéci nestačil...

Na lokomotivách řad 371 a 372 jezdících mj. do Německa musí být na základě po?adavku německé strany dveře do strojovny označeny symbolem únikové cesty (obr. 3) a ?ádná západka vstup do strojovny samozřejmě neblokuje, proč asi? Vyzýváme proto příslu?ného aktivního a na striktním plnění příslu?ných elektrotechnických norem trvajícího pracovníka či úřad ke změně svého nesmyslného postoje, případně k diskusi o změně v úvahu přicházejících elektrotechnických norem, či k debatě o rekonstrukci uvedených řad lokomotiv tak, aby uvedená bezpečnostní západka na dveřích do strojovny vůbec nemusela být. Není přeci mo?né, aby byli strojvedoucí ohro?ováni na ?ivotě zásadně ?patným nařízením či nesprávným, dogmatickým výkladem doporučující normy!

Na závěr přejeme nám v?em, abychom do strojovny nikdy utíkat nemuseli.


Popisky k fotografiím:

obr. 1: Lokomotivní řada 162, 163, 362, 363. Detail dveří mezi stanovi?těm strojvedoucího a strojovnou ze strany strojovny (uzavřené elektrické provozovny): vlevo mechanismus elektromagnetické západky Y 201 nebo Y 202 („západková klika” v poloze „zaji?těno” je v této poloze zaplombována, navozen bezpečný stav = jádro elektromagnetické západky je zata?ené = do strojovny lze vstoupit), vpravo koncový spínač S 402 nebo S 403. Fotografováno 21.06.2008.

obr. 2: Lokomotivní řada 162, 163, 362, 363. Detail dveří mezi stanovi?těm strojvedoucího a strojovnou ze strany strojovny (uzavřené elektrické provozovny): vlevo mechanismus elektromagnetické západky Y 201 nebo Y 202 („západková klika” v poloze „odji?těno”), vpravo koncový spínač S 402 nebo S 403. Fotografováno 21.06.2008.

obr. 3: Lokomotivy řady 371 a 372 zají?dějící do Německa musí mít na ?ádost německé strany dveře do strojovny označeny symbolem úniku. Tyto dveře ?ádnou bezpečnostní západku nemají - z jednoho stanovi?tě na druhé lze přecházet pod napětím - odli?né provedení uzavřené elektrické provozovny. Fotografováno 14.08.2008.

obr. 4: Na dvou men?ích obrázcích vidíme postup při odji??ování „západkové kliky”: obr. a = „západková klika” je v poloze „zaji?těno”, obr. b = „západková klika” je v poloze „odji?těno”. Fotografováno 21.06.2008. //
A kam s utr?enými plombami? Samozřejmě do ko?e! Jedná-li se o plombu z umělé hmoty, nejedná se určitě o problém. A co olověná plomba? Ta jistě ?ivotnímu prostředí neprospívá a do ko?e na odpadky nepatří, av?ak sběr těchto plomb není v podmínkách ČD nijak zaji??ován... Více informací o olovu včetně jeho toxických účinků se dozvíte na stránkách Integrovaného registru zneči??ování. Fotografováno 15.08.2008.

obr. 5: Sobota 13.09.2008 - ?elezniční nehoda mezi stanicemi Mohelnice a Moravičany. Stanovi?tě lokomotivy 362.165-3 je po nárazu zcela zdemolované, strojvedoucí nehodu bohu?el nepře?il... Ve strojovně lokomotivy by v?ak měl vysokou ?anci pře?ít. I kdy? v tomto případě temný obrys vlaku před sebou nemohl strojvedoucí pravděpodobně vidět (tma, rychlost 55 km/h, nejel na přivolávací návěst), je jasné, ?e co nejrychlej?ímu vstupu do strojovny nesmí nic bránit!


Tento dokument ve formátu PDF je ke sta?ení v sekci Download / Archiv dokumentů.

[Akt. známka: 2,00] 1 2 3 4 5

( Celý článek | Autor: Bohumil Cinka | Počet komentářů: 8 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek ) Dnešní datum: 30. 09. 2020   | Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Odkazy |
   

Stránka používá redakční systém phpRS.  Stránka používá redakční systém phpRS.

Powered by Linux.

Powered by Linux.