Předpisová skupina při ZV OSŽ DKV Praha

 Dnešní datum: 26. 09. 2020   | Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Odkazy |
   
  Seznam rubrik
mínus Administrace
mínus Archiv článků
mínus Fotogalerie
mínus Hříběcí bouda, Babylon, Chrudimka, Skochovice
mínus Informace
mínus Předpisový koutek
mínus Telefony a vysílačky (GSM-R, TRS, ...)
mínus Události
mínus Zápisy ZV OS? a V OS?

  Počítadlo náv?těv
Jste náv?těvníkem.

Jste náv?těvníkem
KomorníkChata Česká KanadaUbytování Ji?ní ČechyKomorník chataRybolovUbytování skupinČeská KanadaChata Ji?ní ČechyKun?akChataChata u rybníka KomorníkaPenzion StrmilovPenzion skupiny

  www.pomoztedetem.cz


DMS KURE na číslo 87777
cena 30 Kč


  Do mobiluO QR kódu více zde...


  Kde nás najdete?

ZV OS? DKV Praha
Chodovská 1476 / 3b
141 00 Praha 4

(hala 512, 2. patro, č.dv. 309)

Po od 8:00 do 15:00 h
Út od 8:00 do 15:00 h
St od 8:00 do 15:00 h
Čt od 8:00 do 15:00 h
od 8:00 do 13:00 h

Tel.: (+420) 972 229 042
E-mail:
dkv.praha(zavináč)osz.org

Členům ze vzdáleněj?ích pracovi?? doporučujeme, aby si termín náv?těvy dohodli předem - předseda i administrativní pracovnice mají velmi často povinnosti mimo kancelář! Není-li v pracovní době v kanceláři nikdo přítomen, volejte administrativní pracovnici pí. Gabrielu ?párovou, tel. (+420) 725 082 117.


  Na?e anketa
Souhlasíte s tím, aby zaměstnavatel ČD, a.s. nutil pod pohrů?kou sankcí jezdit své strojvedoucí povinně a trvale na systém AVV? (Za předpokladu, ?e je tímto systémem vybavena tra?, ?e systém zná strojvedoucí a ?e ho má k dispozici vozidlo.) Podotýkáme, ?e se nejedná o zabezpečovač a ?e za v?e, co se za jízdy případně "nepovede", zodpovídá v?dy a pouze strojvedoucí...

Samozřejmě, pou?íváním tohoto systému se jednoznačně zvy?uje bezpečnost ?elezniční dopravy. Neuposlechnutí se trestá!
537  (537 hl.)
Snad ano, jsou situace, kdy mů?e systém pomoci, například při nedovoleném projetí návěstidla v poloze zakazující jízdu.
452  (452 hl.)
V příměstské dopravě je AVV velký pomocník, ?etří rutinní práci. Av?ak v dálkové dopravě exisuje řada problémů...
445  (445 hl.)
Spí?e ne, některé situace v provozu vy?adují velmi slo?itou obsluhu systému AVV. Na vlastní situaci pak ji? nezbývá čas!
439  (439 hl.)
Jezdit stále jen na systém AVV znamená časem neumět jezdit na ruku. To je nebezpečné!
454  (454 hl.)
V ?ádném případě, strojvedoucí musí mít v?dy nejvy??í rozhodovací pravomoc ohledně volby re?imu jízdy (MAN - AUT - AVV).
439  (439 hl.)
Nařizovat takovou věc mů?e jen ten, kdo nikdy neřídil vlak. Bohu?el právě takoví lidé o této problematice rozhodují...
409  (409 hl.)

Celkem hlasovalo: 3175


  Pomocné menu
Přehled anket
Nejčteněj?ích 15 článků

Roz?ířené vyhledávání

  Sloupek administrátora

15.12.2008: Korespondence
     mail administrátorovi
(on-line mail z webrozhraní)

15.12.2008: PDF formát
K prohlí?ení souborů v PDF formátu potřebujete program Adobe Reader, který je v poče?těné verzi zdarma ke sta?ení například na serveru Slunečnice.cz.

08.06.2005: Slu?ba Info
O zajímavém problému se slu?bou pro rozesílání informačních e-mailů registrovaným čtenářům se dočtete zde.

04.06.2005: Statistika

Do sloupku byla přidána pomůcka pro sledování stavu náv?těvnosti počínaje dnem 4.6.2005, 13.41 hod.

19.03.2005: Spam
V případě elektronické korespondence si prosím odma?te řetězec (zavináč) v těle mailové adresy.


  Kalendář článků
<<  Září  >>
PoÚtStČtSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     

  Nejčteněj?í články

Databáze je prázdná!


  Nejkomentovaněj?í...

Databáze je prázdná!


téma * Ověřovací provoz světelné ?ipky na hlavním nádra?í v Praze
Vydáno dne 21. 09. 2009 (5749 přečtení)

(REV.20140212)

Dne 01.07.2013 vstoupil v platnost nový předpis S?DC D1, který v článku 628 mj. uvádí: „Indikátorová tabulka se ?ipkou je černá, na krat?í stranu postavená obdélníková deska s bílou ?ipkou, směřující z levého (pravého) horního rohu do pravého (levého) dolního rohu. ?ipka na tabulce směřuje ke koleji, pro kterou návěstidlo platí. ?ipka mů?e být pro lep?í viditelnost prosvětlovaná. Pokud prosvětlení nesvítí, jízdu vozidel to nijak neovlivňuje.” A to je, jak doufáme definitivní, konec tohoto absurdního příběhu...

Dne 04.05.2010 vydala S?DC dokument „Výnos č. 3 k předpisům S?DC (ČD) D1, S?DC (ČD) D2 a S?DC (ČD) D3; výnos č. 1 k předpisu S?DC (ČD) D2/1” (čj. 14620/10-OŘ). Do čl. 83 předpisu S?DC (ČD) D1 se doplňuje nový druhý odstavec s tímto zněním: „?ipka mů?e být prosvětlovaná. Pokud prosvětlení nesvítí, jízdu vozidel to nijak neovlivňuje; to v?ak nezbavuje strojvedoucího povinnosti poruchu hlásit.” Tímto výnosem se mj. ru?í Pokyny provozovatele dráhy pro zaji?tění plynulé a bezpečné drá?ní dopravy č. 9/2009, čj. 45882/09-OŘ ze dne 09.09.2009 a č. 11/2009, čj. 62166/09-OŘ ze dne 09.12.2009, které zmiňujeme v na?em článku.

Situace ohledně světelné ?ipky v ?st. Praha hl. n. se dále vyvíjí následovně: dne 09.12.2009 vydala S?DC Pokyn provozovatele dráhy pro zaji?tění plynulé a bezpečné drá?ní dopravy č. 11/2009, ve kterém se říká, ?e světelné ?ipky budou postupně instalovány i na dal?í cestová návěstidla v ?st. Praha hlavní nádra?í, která jsou v prostoru nástupi?? umístěna vlevo od koleje, pro kterou platí. Tak?e budeme mít i nadále a pravděpodobně na věčné časy „?ipkové nádra?í”. Lze jen doufat, ?e S?DC dodr?í svůj slib, který dala odborovým organizacím: Praha hlavní nádra?í zůstane jediným modernizovaným nádra?ím, kde byl tento systém umístění návěstidel realizován, napří?tě by mělo být nestandartní umístění návěstidel v?dy podmíněno souhlasem zástupců OS? a FS. Viz té? dopis náměstka generálního ředitele pro provoz Ing. Jiřího Koláře Ing. Janu Komárkovi, generálnímu řediteli S?DC, s.o.

Poslední vývoj ohledně světelné ?ipky v ?st. Praha hl. n. je přibli?ně následující: dne 26.10.2009 proběhlo na Hlavním nádra?í jednání za účasti v?ech zainteresovaných stran. Pokud se obě hlavní odborové organizace - tj. OS? a FS - vyjádří ke zku?ebnímu provozu pozitivně (OS? se ji? pozitivně vyjádřilo za přesně stanovených podmínek), bude světelná ?ipka nainstalována i na ostatní návěstidla v ?st. Praha hl. n. umístěná vlevo od koleje, pro kterou platí. V opačném případě se budou muset návěstidla vlevo pravděpodobně zru?it, nebo? 31.12.2009 končí výjimka pro jejich provozování. A právě prodlou?ení této výjimky je podmíněno souhlasem odborových organizací. Situace není jednoduchá, o dal?ím vývoji Vás budeme informovat.

Toto je důle?ité sdělení pro strojvedoucí, jezdící přes Prahu hlavní nádra?í, spolu se ?ádostí o spolupráci. U 30. staniční koleje směr Libeň v ?st. Praha hl. n. (konkrétně na cestovém návěstidle Lc 30) je ve zku?ebním provozu nově instalována světelná ?ipka (oficiální název je prosvětlovaná indikátorová tabulka). V zájmu věci prosím v?echny zde jezdící strojvedoucí bez ohledu na jejich odborovou příslu?nost, aby v?echny zku?enosti či jakékoliv dal?í připomínky k tomuto novému návěstidlu neprodleně psali do Hlá?ení po slu?bě nebo je?tě lépe přímo mně na mail jan.bitter-zavináč-osz.org. Za spolupráci v?em předem děkuji.

Otevřete si prosím celý článek.Komentář předpisové skupiny na?eho ZV: Uvědomujeme si, ?e světelná ?ipka neře?í podstatu problémů vzniklých v ?st. Praha hl. n. po naprosto neuvá?ené instalaci celé řady návěstidel vlevo od koleje, pro kterou platí, ale v této chvíli se jedná pravděpodobně o nejschůdněj?í ze v?ech ?patných ře?ení, která jsou za daných ekonomických podmínek dostupná. Do budoucna je třeba bezpodmínečně trvat na instalaci návěstidel ve stanicích vpravo od koleje, pro kterou platí a to v?ude tam, kde je to technicky mo?né - názory památkářů a pánů in?enýrů řídících se ve svých projektech nesmyslnými výklady předpisu S?DC (ČD) D1 ji? nelze napří?tě akceptovat! ?elezniční stanice musí prioritně slou?it provozu vlaků - funkce památky či muzea musí být a? druhořadá. Ka?dý strojvedoucí, který přes Prahu hl. n. jezdí, nám jistě dá za pravdu.

Dal?í informace najdete v dokumentech:[Akt. známka: 2,43] 1 2 3 4 5

( Celý článek | Autor: Bohumil Cinka | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek ) Dnešní datum: 26. 09. 2020   | Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Odkazy |
   

Stránka používá redakční systém phpRS.  Stránka používá redakční systém phpRS.

Powered by Linux.

Powered by Linux.