Předpisová skupina při ZV OSŽ DKV Praha

 Dnešní datum: 30. 09. 2020   | Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Odkazy |
   
  Seznam rubrik
mínus Administrace
mínus Archiv článků
mínus Fotogalerie
mínus Hříběcí bouda, Babylon, Chrudimka, Skochovice
mínus Informace
mínus Předpisový koutek
mínus Telefony a vysílačky (GSM-R, TRS, ...)
mínus Události
mínus Zápisy ZV OS? a V OS?

  Počítadlo náv?těv
Jste náv?těvníkem.

Jste náv?těvníkem
KomorníkChata Česká KanadaUbytování Ji?ní ČechyKomorník chataRybolovUbytování skupinČeská KanadaChata Ji?ní ČechyKun?akChataChata u rybníka KomorníkaPenzion StrmilovPenzion skupiny

  www.pomoztedetem.cz


DMS KURE na číslo 87777
cena 30 Kč


  Do mobiluO QR kódu více zde...


  Kde nás najdete?

ZV OS? DKV Praha
Chodovská 1476 / 3b
141 00 Praha 4

(hala 512, 2. patro, č.dv. 309)

Po od 8:00 do 15:00 h
Út od 8:00 do 15:00 h
St od 8:00 do 15:00 h
Čt od 8:00 do 15:00 h
od 8:00 do 13:00 h

Tel.: (+420) 972 229 042
E-mail:
dkv.praha(zavináč)osz.org

Členům ze vzdáleněj?ích pracovi?? doporučujeme, aby si termín náv?těvy dohodli předem - předseda i administrativní pracovnice mají velmi často povinnosti mimo kancelář! Není-li v pracovní době v kanceláři nikdo přítomen, volejte administrativní pracovnici pí. Gabrielu ?párovou, tel. (+420) 725 082 117.


  Na?e anketa
Souhlasíte s tím, aby zaměstnavatel ČD, a.s. nutil pod pohrů?kou sankcí jezdit své strojvedoucí povinně a trvale na systém AVV? (Za předpokladu, ?e je tímto systémem vybavena tra?, ?e systém zná strojvedoucí a ?e ho má k dispozici vozidlo.) Podotýkáme, ?e se nejedná o zabezpečovač a ?e za v?e, co se za jízdy případně "nepovede", zodpovídá v?dy a pouze strojvedoucí...

Samozřejmě, pou?íváním tohoto systému se jednoznačně zvy?uje bezpečnost ?elezniční dopravy. Neuposlechnutí se trestá!
539  (539 hl.)
Snad ano, jsou situace, kdy mů?e systém pomoci, například při nedovoleném projetí návěstidla v poloze zakazující jízdu.
453  (453 hl.)
V příměstské dopravě je AVV velký pomocník, ?etří rutinní práci. Av?ak v dálkové dopravě exisuje řada problémů...
446  (446 hl.)
Spí?e ne, některé situace v provozu vy?adují velmi slo?itou obsluhu systému AVV. Na vlastní situaci pak ji? nezbývá čas!
440  (440 hl.)
Jezdit stále jen na systém AVV znamená časem neumět jezdit na ruku. To je nebezpečné!
455  (455 hl.)
V ?ádném případě, strojvedoucí musí mít v?dy nejvy??í rozhodovací pravomoc ohledně volby re?imu jízdy (MAN - AUT - AVV).
440  (440 hl.)
Nařizovat takovou věc mů?e jen ten, kdo nikdy neřídil vlak. Bohu?el právě takoví lidé o této problematice rozhodují...
410  (410 hl.)

Celkem hlasovalo: 3183


  Pomocné menu
Přehled anket
Nejčteněj?ích 15 článků

Roz?ířené vyhledávání

  Sloupek administrátora

15.12.2008: Korespondence
     mail administrátorovi
(on-line mail z webrozhraní)

15.12.2008: PDF formát
K prohlí?ení souborů v PDF formátu potřebujete program Adobe Reader, který je v poče?těné verzi zdarma ke sta?ení například na serveru Slunečnice.cz.

08.06.2005: Slu?ba Info
O zajímavém problému se slu?bou pro rozesílání informačních e-mailů registrovaným čtenářům se dočtete zde.

04.06.2005: Statistika

Do sloupku byla přidána pomůcka pro sledování stavu náv?těvnosti počínaje dnem 4.6.2005, 13.41 hod.

19.03.2005: Spam
V případě elektronické korespondence si prosím odma?te řetězec (zavináč) v těle mailové adresy.


  Kalendář článků
<<  Září  >>
PoÚtStČtSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     

  Nejčteněj?í články

Databáze je prázdná!


  Nejkomentovaněj?í...

Databáze je prázdná!


téma * Poji?tění odpovědnosti zaměstnance za ?kodu
Vydáno dne 30. 01. 2014 (2899 přečtení)

(REV.20190119)

Zaměstnavatel mů?e zaměstnanci dle § 257 Zákoníku práce (262/2006 Sb.) předepsat náhradu ?kody ve vý?i 4,5 násobku hrubé měsíční mzdy. Od uzavření smlouvy mezi OS? a poji??ovnou Kooperativa uběhla ji? poměrně dlouhá doba a tak byl obsah smlouvy od 1. ledna 2019 upraven. Do?lo také k navý?ení pojistných částek a k úpravě vý?e pojistného.

Zaměstnanec si tedy sám mů?e vybrat takovou vý?i pojistného plnění, která mu plně pokryje případně předepsanou náhradu ?kody. Spoluúčast poji?těného při náhradě ?kody je stále 5% (minimálně 500,- a maximálně 3 000,- Kč).
Připomínáme, ?e poji?tění uzavřené prostřednictvím OS? je o mnoho výhodněj?í (levněj?í, men?í spoluúčast), ne? poji?tění uzavřené přímo v poji??ovně nebo u Federace strojvůdců. V následující tabulce si lehce zjistíte potřebnou vý?i pojistného za rok, která plně pokryje případné nároky zaměstnavatele vůči Vám:

Průměrná vý?e hrubé měsíční mzdy (Kč) Pojistné za rok (Kč) Pojistná částka (Kč)
do 26 667 450 120 000
do 37 500 600 150 000
do 40 000 750 180 000
do 57 778 1 050 260 000
do 75 556 1 350 340 000

V případě, ?e Vámi zaplacené pojistné ji? nesplňuje po?adovanou vý?i pojistného plnění, mů?ete si kdykoliv na ZV OS? pojistné doplatit a nová vý?e pojistného plnění pak platí od prvního dne následujícího měsíce.

Pojistit se mů?ete na ZV OS? kdykoliv (s sebou nezapomeňte občanský průkaz), poji?tění pak platí od druhého dne po zaplacení pojistného a to po dobu jednoho roku. Pak musíte znovu přijít smlouvu obnovit zaplacením na dal?í pojistné období (mů?ete přijít i třeba měsíc dopředu, původní datum počátku poji?tění se tím nemění). O termínu ukončení poji?tění v?ak nebudete ani poji??ovnou, ani ZV OS? nijak avizováni - ka?dý si termín musí hlídat sám! Na poji?tění Vám v souladu s na?imi Zásadami hospodaření přispějeme jednou ročně částkou 100,- Kč (náhrada za býv. Rekreační fond).

V případě události zakládající nárok na pojistné plnění (např. nehody), je nanejvý? vhodné se je?tě před podpisem jakýchkoliv písemných materiálů poradit s předsedou ZV OS? nebo právníkem OS?! Vá? podpis je neodvolatelný! Ihned je také nutno si pojistné znovu zaplatit (pro mo?ný případ dal?í pojistné události) - vznikem pojistné události toti? Va?e dosavadní poji?tění zaniká - plnit z něho lze jen jednou.

Pojistné plnění se vyřizuje a? po uzavření vy?etřování a vyčíslení náhrady ?kody. Potom se obra?te na ZV OS?, kde Vám předáme příslu?ný formulář a poskytneme potřebné informace k vyřízení. Důrazně doporučujeme v?em na?im členům, aby si tuto pojistku uzavřeli! Také v případě právního zastoupení je úhrada právních nákladů ze strany člena v?dy závislá na tom, je-li poji?těn!


[Akt. známka: 3,50] 1 2 3 4 5

( Celý článek | Autor: Bohumil Cinka | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek ) Dnešní datum: 30. 09. 2020   | Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Odkazy |
   

Stránka používá redakční systém phpRS.  Stránka používá redakční systém phpRS.

Powered by Linux.

Powered by Linux.